Videreutdanning for lærere i grunnskolen

Definisjon

Tabellen omfatter lærere som alt har en grunnutdanning og som nå har fullført videreutdanning i ulike typer fag. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel matematikk – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i matematikk, skal dette registreres som 60 studiepoeng – og ikke to 30 studiepoengsenheter.En kandidat kan bli registrert på flere fag. Kategoriene Samfunnsfag og Naturfag omfatter også andre fag som kvalifiserer for å undervise i disse fagene. Data gjelder for hele året.

Rapporteringen omfatter alle studenter, uavhengig av deres finansiering, for eksempel gjennom eget budsjett, kommune, Udir, studentbetaling m.m. Data gjelder for hele året.

Det er lagt ut Excel-mal på DBHs rapporteringskrav-side. Filen overføres via DBH datalevering (DIMP).

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Kode type videreutdanning char(25)
Antall 60-studiepoengsenheter int
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 15-studiepoengsenheter int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Kode type videreutdanning

Koden for type videreutdanning for lærere i grunnskolen. Følgende koder benyttes (kodene er lagt inn i regneark-malen):

DANS Dans
DRAMA Drama
ENGELSK Engelsk
FRANSK Fransk
HELSE Mat og helse
INFORMATIKK IKT
KROPP Kroppsøving
KUNST Kunst og håndverk
KVENSK Kvensk
MAT Matematikk
MUSIKK Musikk
NATURFAG Naturfag
NORSK Generelle norskfaglige emner
NORSK_ANDRESPRÅK Norsk som andrespråk (ny fra 2016)
ANDRESPRÅK Andrespråksdidaktikk/-pedagogikk; multikulturell pedagogikk mfl. (ny fra 2016)
PED Generell pedagogikk
PED_FLU1-4 Pedagogisk arbeid for FLU trinn 1-4
RLE RLE
RAAD Rådgiving
SAMFUNN Samfunnsfag
SAMISK Samisk
SKOLE Skoleledelse
SPANSK Spansk
SPESPED Spesialpedagogikk
TYSK Tysk
VEILEDNING_LÆRER Veilederutdanning av nyutdannede lærere (ny fra 2016)
VEILEDNING_PRAKSIS Veilederutdanning for praksislærere (ny fra 2016)
ANNET Andre videreutdanninger

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 15-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 15-studiepoengsenheter, eller mindre, innafor den enkelte type videreutdanning. Dvs at her rapporteres de som har fullført på enheter på 15 studiepoeng eller mindre en dette (5, 10 etc).