Studieretning

Definisjon

Studieretninger ved institusjonen.

Rapporteres to ganger årlig: 15. mars (vårdata) og 15 oktober (høstdata).

Bruk av data

Brukes av SSB for tilordning av NUS-kode for registrerte studenter.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Avdelingskode char(6)
Årstall int
Semester int
Studieretningkode varchar(20)
Studieretningnavn varchar(100)
Fagkode varchar(20)
Fagnavn varchar(70)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Avdelingskode

Seks-sifret kode utarbeidet ved NSD. De tre første sifrene identifiserer enheter på nivå 2, dvs fakulteter eller avdelinger. De tre siste sifrene i avdelingskoden identifiserer enheter på nivå 3, institutter etc. Rapporteres data på institusjonen som helhet, benyttes koden '000000'.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Semester

1: Vårsemester
3: Høstsemester

Studieretningkode

Lokal kode for studieretning. I studieretningstabellen er verdien obligatorisk. I tabellen registrerte studenter er det tillatt at verdien for studieretningskode ikke er spesifisert, og i de tilfellene rapporteres verdien NULL.

Studieretningnavn


Fagkode

Dersom fagkoden er ukjent, benyttes verdien NULL. Dette datafeltet benyttes av SSB.

Fagnavn

Dersom fagnavn er ukjent, benyttes verdien NULL. Dette datafeltet benyttes av SSB.