Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Dette stipendprogrammet ble opprettet i 2003 og hadde per 2009 20 stipendier direkte finansiert av KD. I tillegg finansierer institusjonene kandidater av egne midler. Programmet administreres av KHiB, og omfatter per i dag KHiB, KHiO, NMH, NTNU, UiB, UiT og høgskolene i Lillehammer og Østfold. Gradgivende institusjon får uttelling på linje med den ordinære doktorgradsuttellingen.

KD har satt opp to styringsparametre for dette:
- Antall ferdige stipendiater per undervisning-, forskning- og formidlingstilling.
- Andel ferdige stipendiater av opptatte personer på stipendprogrammet for kunstutdanning 5 år tidligere.

Ut fra dette kravet trenger DBH totalt antall opptatte og beståtte kandidater hvert år fra stipendprogrammet ble opprettet i 2003 for å beregne andelen ferdige av opptatte 5 år senere.

Data rapporteres via en bestemt Excel-mal.