Insentivordning for å øke kvinneandelen innen MNT-fag

Departementet har iverksatt en insentivordning for å øke kvinneandelen i spesifiserte stillingskategorier innen matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag).

Formålet er å premiere universiteter og høyskoler ved at tilsetting av kvinner i fast ansettelse som førsteamanuensis, førstelektor, dosent eller professor utløser inntil 300 000 kroner til institusjonen. Ordningen/rapporteringen gjelder nytilsatte kvinner som har tiltrådt en fast stilling i MNT-fag i løpet av 2010. Gjelder ikke internt opprykk.

Forsøksordningen omfatter følgende institusjoner: UiO, UiB, NTNU, UiTø, UiA, UiS, UMB, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Gjøvik. Utvalget består av de institusjonene som tilbyr doktorgradsutdanning innen MNT-fag og har faglige organisasjonsenheter som faller inn under definisjonen MNT-fag i henhold til UHRs vitenskapsdisipliner.

Rapporteringen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2010-2012.