Budsjettrapport

Denne tabellen erstattet en utgått tabell (Plan for disponering av tildelt bevilgning). Tabellen rapporteres kun i forbindelse med foreløpig årsregnskap 2009 (med frist 15. februar). Tabellen har tre kolonner, en for budsjett-tall for det foregående år, en kolonne for reggnskapet per 31.12 rapporteringsåret, og en kolonne for budsjett-tall det kommende året.