Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

Denne fila rapporteres kun av institusjoner som ikke er et eget rettssubjekt, men del av et selskap (morselskap, konsern, stiftelse etc). Data gjelder da for selskapet (inkludert høgskolen), og rapporteres som en pdf-fil som inneholder:
- Endelig årsregnskap for selskapet
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
De to sistnevnte med underskrifter fra hhv. styremedlemmer og revisor.

Disse tre må derfor slås sammen til EN pdf-fil.
Det er per i dag ikke utarbeidet eksplisitte maler for tabelloppsettet for årsregnskapet.