Videreutdanning for lærere i barnehage og skole

Definisjon

Tabellen omfatter lærere som alt har en grunnutdanning og som nå har fullført videreutdanning på ulike typer studieprogrammer. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel matematikk – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i matematikk, skal dette registreres som 60 studiepoeng – og ikke to 30 studiepoengsenheter. En kandidat kan bli registrert på flere fag. Kategoriene Samfunnsfag og Naturfag omfatter også andre fag som kvalifiserer for å undervise i disse fagene.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type fordypning char(12)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Data er på årsbasis. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type fordypning

Her skal videreutdanninger for lærere på følgende type fag registeres (kode og navn):
DANS - Dans
DRAMA - Drama
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - Informatikk
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndtverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
PED_FLU1-4 - Pedagogisk arbeid for FLU trinn 1-4
RLE - RLE
RAAD - Rådgiving
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SKOLE - Skoleledelse
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
VID_ANDRE - Andre videreutdanninger for førskolelærere
VID_BHP - Videreutdanning i barnehagepedagogikk for arbeid i barnehage
ANNET - Andre videreutdanninger

Dette settet med videreutdanninger kan endre seg fra år til år, og de ovenfor gjelder for 2011-data.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.