Uteksaminerte allmennlærere - valgfag

Definisjon

Tabellen omfatter uteksaminerte allmennlærerkandidater for kalenderåret, og deres fagvalg i det 3. og 4. året.

Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel matematikk – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i matematikk, skal dette rapporteres som 60 studiepoeng, og ikke to 30 studiepoengsenheter. En kandidat kan bli registrert på flere fag. Kategoriene Samfunnsfag og Naturfag omfatter også andre fag som kvalifiserer for å undervise i disse fagene. Det er altså ferdige kandidaters ulike fagvalg som registreres i tabellen, ikke antall allmennlærerkandidater.

NB: Det er kun den institusjonen som utsteder vitnemål til en kandidat for fullført allmennlærerutdanning, som innrapporterer kandidatens valgfag.

Antall ALU-kandidater er å finne på DBH-rapporten for ferdige kandidater.

Tabellen er nå utgått. Data er registrert for perioden 2005-2015.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Type valgfag char(20)
Antall 30-studiepoengsenheter int
Antall 60-studiepoengsenheter int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Data er på årsbasis. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Type valgfag

Her skal uteksaminerte kandidater på følgende type valgfag registeres:
Kode: Navn:
DANS - Dans (Ikke aktuell for masterkandidater)
DRAMA - Drama (Ikke aktuell for masterkandidater)
ENGELSK - Engelsk
FRANSK - Fransk
HELSE - Mat og helse
INFORMATIKK - IKT (Ikke aktuell for masterkandidater)
KROPP - Kroppsøving
KUNST - Kunst og håndverk
KVENSK - Kvensk
MAT - Matematikk
MUSIKK - Musikk
NATURFAG - Naturfag
NORSK - Norsk
PED - Generell pedagogikk
RLE - RLE
SAMFUNN - Samfunnsfag
SAMISK - Samisk
SPANSK - Spansk
SPESPED - Spesialpedagogikk
TYSK - Tysk
ANNET - Annet

Kun koden benyttes i registreringen.

Antall 30-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 30-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning.

Antall 60-studiepoengsenheter

Antall fullførte personer på 60-studiepoengsenheter innenfor den enkelte type utdanning. Dersom en kandidat har to 30 studiepoengsenheter i for eksempel drama – og dette utgjør totalt 60 studiepoeng i drama, skal dette registreres som 60 studiepoeng - og ikke to 30 studiepoengsenheter.