Rapport og planer

Institusjonene skal med utgangspunkt i budsjettproposisjonen og tildelingsbrevet utvikle egne visjoner, mål og planer. Disse skal tydelig definere den interne styringen og hvordan man ønsker å utvikle egen virksomhet. Det skal ivaretas og utvikles administrative løsninger som gir god styringsinformasjon til alle brukergrupper, og som fyller regel- og instruksverkets spesifikasjoner. Institusjonene skal i dokumentet Rapport og planer gjøre rede for institusjonens planer i henhold til målstrukturen som er fastsatt av departementet og institusjonens egne mål.

Rapportering av "Rapport og planer" erstattes fra og med 2014 av "Årsrapport". Dokumentasjon her. Leverte filer her.