Regnskapsdata og nøkkeltall for selskapet

Denne tabellen med data for "selskapet" skal kun rapporteres av de private institusjonene som ikke er et eget rettsubjekt, men som inngår som del av et selskap (morselskap, konsern, stiftelse etc). Rapporteringen omfatter resultat, balanse og data til bruk i finansieringsmodellen. Nøkkeltall regnes ut automatisk, og endres kun på den måten at grunnlagstallene i Resultat eller Balanse oppdateres.

Per 2009 institusjoner som ikke er et eget rettsubjekt (og som dermed må rapportere data for selskapet) disse: Barratt Due musikkinstitutt, Betanien diakonale høgskole, Campus Kristiania Markedshøgskolen, Diakonhjemmet høgskole, Fjellhaug Misjonshøgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen i Staffeldtsgate, Høgskolen Diakonova, Lovisenbeg diakonale høgskole og Mediehøgskolen.