Årsregnskap for høyskolen med styrets årsberetning og revisors beretning

Dette rapporteres samlet som en pdf-fil som inneholder:
- Endelig årsregnskap for høgskolen
- Styrets årsberetning
- Revisors beretning
De to sistnevnte med underskrifter fra hhv. styremedlemmer og revisor.

Disse tre må derfor slås sammen til EN pdf-fil, slik at alt kommer med på dbh's sider på samme fil.

Det er per i dag ikke utarbeidet eksplisitte maler for tabelloppsettet for årsregnskapet.