Riksrevisjonens beretning

I forbindelse med rapportering av revidert årsregnskap i juli oversendes også Riksrevisjonens beretning til DBH. Dette brevet er unntatt offentligheten inntil et bestemt tidspunkt på høsten. Av denne grunn blir IKKE beretningsbrevet fra Riksrevisjonen offentliggjort på DBHs nettsider før dette tidspunktet. Denne begrensningen er lagt inn i DBH, og gjøres automatisk. Med dette begrensningsopplegget skal institusjonene overføre dette brevet til DBH på rapporteringsfristen for revidert årsregnskap i juli.