Kontrollark

Regnskapsanalyse som grunnlag for styringsdialog.

Malen inneholder to typer handlinger/kontrollpunkter:
1) handlinger/kontrollpunkter rettet mot beregning av nøkkel-/forholdstall for å evaluere trender, etablere sammenligningsgrunnlag og konkretisere utfordringer som må kommenteres/følges opp.
2) kvalitative handlinger, hvor fokus rettes mot de underliggende forhold i regnskapet. Disse handlingene vil gi informasjon som, til en viss grad, gir grunnlag for evaluering av økonomistyring og oppfølging ved enheten.

Ved registrering av data i modellen er det vesentlig at korrekt fortegn benyttes - fortegn er angitt i modellen.