Generelle regnskapsprinsipper (prinsippnote)

De generelle regnskapsprinsippene er beskrevet i word-dokumentet som du kan laste ned som mal på word-symbolet ved siden av.