Utdanningsinstitusjon og samskipnaden

1. Som beregningsgrunnlag for husleie er det benyttet en sats på kr 1000 pr m2 der faktisk husleie ikke kan benyttes.
2. Verdien av ytelser for lys, varme, vask av lokaler, vakthold og vedlikehold av inventar og utstyr. Der faktisk verdi ikke kan benyttes settes beregningsgrunnlaget til kr 500 per m2.
3. Som beregningsgrunnlag for husleie er det benyttet en sats på kr 1000 pr m2 der faktisk husleie ikke kan benyttes.
4. Verdien av ytelser for lys, varme, vask av lokaler, vakthold og vedlikehold av inventar og utstyr. Der faktisk verdi ikke kan benyttes settes beregningsgrunnlaget til kr 500 per m2.