Universitetsmuseenes virksomhet

Tabellen skal bidra til å belyse universitetsmuseenes virksomhet.
Tilfredsstillende standarder for bevaring og sikkerhet defineres i henhold til standarder utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Museumsutvalget. Jmf. museumsadministrasjonen ved egen institusjon om dette.