Valg av intern styremodell

Årlig dokumentrapportering.

Som oppfølging av arbeid med gjennomgang av institusjonenes organisasjons- og styringsstruktur, er det ønskelig med en oversikt som viser status for valg av intern styremodell.

For institusjonens underenheter (institutter/fakulteter) opplyses følgende:
  • Ledelsestype: Om enheten har delt faglig og administrativ ledelse, eller enhetlig faglig og administrativ ledelse
  • Leder: Om enheten har valgt leder eller tilsatt leder
  • Styre/råd: Om enheten har opprettet styre eller råd (ja/nei)
Rapporteringen er nå utgått. Opplysninger er registrert for perioden 2007-2014.