Kompetanseheving

Definisjon

Dokumentrapportering. Denne rapporteringen gir oversikt over:

  • Antall tilsatte som deltar på førstelektor- eller doktorgradsprogrammer
  • Antall med opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (fordelt på førstelektor, førsteamanuensis og professor)

Denne rapporteringen er nå utgått. Data er registrert for 2007-2012.