Saldobalanse t.o.m. 2012

Definisjon

Data omfatter instituisjonenes saldobalanse ved det aktuelle rapporteringstidspunkt. Saldobalansen skal rapporteres 4 ganger årlig:
  • 1. tertial; data omfatter de fire første månedene i året (frist 01.juni)
  • 2. tertial; data omfatter de åtte første månedene i året (frist 01.oktober)
  • Årsoppgjøret, foreløpig (frist 15.februar)
  • Årsoppgjøret, endelig (frist 15 juli). Skal rapporteres selv om det ikke er endringer ift foreløpig årsoppgjør

Variablene

Variabel Type
Organisasjonsnr varchar(9)
Årstall int
Periode int
Kontonr char(5)
Kontonavn varchar(100)
Belop float

Forklaring til variablene

Organisasjonsnr

Her rapporteres organisasjonsnummeret som er registrert i Enhetsregisteret. Det skal ikke være mellomrom i organisasjonsnummeret.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Periode

Hvilken periode dataene gjelder for.
VerdiBeskrivelse
41. tertial
52. tertial
6Årsoppgjøret, foreløpig
7Årsoppgjøret, endelig
10Styrebehandlet årsregnskap

Kontonr

Skal oppgies på artsnummer, som er fjerde nivå i kontoplanen

Kontonavn

Teksten som tilhører artsnummeret

Belop

Kronebeløpet som tilhører artsnummeret. Beløpet rapporteres i antall hele kroner, med to desimaler for øre.