Fullføring på utvalgte utdanninger

Definisjon

Denne tabellen utgikk i 2013!

Tabellen skal gi informasjon om antall studenter som fullfører visse utdanninger på normert tid i forhold til antallet som ble tatt opp, samt opplysninger om studentenes forkunnskaper.

Dette gjelder følgende utdanninger:
ALU - Allmennlærerutdanning
FLU - Førskolelærerutdanning
ING - Ingeniørutdanning
SYK - Sykepleierutdanning
VER - VernepleierutdanningVariablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studium char(40)
Opptatt int
Fullført int
Karakterpoeng float
Fordypningspoeng float
Realfagspoeng float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Året opplysningene gjelder for. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studium

Rapporteringen omfatter følgende utdanninger:
ALU - Allmennlærerutdanning
FLU - Førskolelærerutdanning
ING - Ingeniørutdanning
SYK - Sykepleierutdanning
VER - Vernepleierutdanning
Koden benyttes i datauttaket fra FS og Mstas. 

Opptatt

Antallet studenter som ble tatt opp på den respektive utdanning og som skulle ha fullført i rapporteringsåret i henhold til normert studietid. F.eks. studenter som ble tatt opp på sykepleie på et tre-årig løp i 2002, skal dermed normert være ferdig i 2005. Antall opptatte studenter for det aktuelle året er også å finne som ordinær DBH-rapport.

Fullført

Antall studenter som for rapporteringsåret ble uteksaminert på den respektive utdanning og som har fullført på normert studietid. F.eks. studenter som ble tatt opp på sykepleie på et tre-årig løp i 2002, skal dermed normert være ferdig i 2005, og antallet uteksaminerte kandidater rapporteres her. Antall ferdige kandidater er også å finne som ordinær DBH-rapport.

Karakterpoeng

Her er rapportert karakterpoeng (medianen) for primærvitnemål og forbedret vitnemål for de studentene som ble tatt opp og som rapporteringsåret skulle ha fullført studiet på normert tid.

Fordypningspoeng

Gjennomsnitt antall fordypningspoeng for de studentene som ble tatt opp og som rapporteringsåret skulle ha fullført studiet på normert tid.

Realfagspoeng

Gjennomsnitt antall realfagspoeng for de studentene som ble tatt opp og som rapporteringsåret skulle ha fullført studiet på normert tid.