Uteksaminerte PPU-kandidater - fagbakgrunn fra yrkesfag i videregående opplæring (aggregert)

Definisjon

Tabellen omfatter personer som har fullført praktisk-pedagogisk utdanning i løpet av et kalenderår, og som har en fagbakgrunn fra yrkesfaglig utdanning fra videregående opplæring. En kandidat vil kun bli rapportert med en fagbakgrunn.

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

  • Alle tall er avrundet til nærmeste 5.
  • Kravene over gjelder antall personer og heltidsekvivalenter.
  • Økonomi og arealdata er ikke avrundet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Fagbakgrunn char(12)
Antall int

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Data rapporteres for kalenderåret. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Fagbakgrunn

FagkodeNavn på fagbakgrunn
HELSEHelse- og sosialfag
RESTAURANTRestaurant og matfag
DESIGNDesign og håndverkfag
ELEKTROElektrofag
BYGGBygg- og anleggsteknikk
SERVICEService og samferdsel
NATURNaturbruk
MEDIAMedia- og kommunikasjon
TEKNIKKTeknikk og industriell produksjon
ANNETAnnen fagbakgrunn

Antall

Antall PPU-kandidater med en gitt fagbakgrunn fra videregående opplæring.