Prosentandel praksis på studieprogram

Definisjon

Rapporteringsenheten i denne tabellen er studieprogrammer som for rapporteringsåret har aktive studenter. Rapporteringen omfatter programmer der det er organisert et veldefinert praksisopplegg hvor studentene i perioder er under opplæring på arbeidsplasser, eksempelvis helseinstitusjoner, skoler eller bedrifter. Prosjektoppgaver/oppdrag i samarbeid med eksterne organisasjoner og bedrifter omfattes ikke av rapporteringen. Det oppgis en prosentsats i skalaen 0-100. Eksempelvis dersom 20 prosent av et bestemt studieprogram er obligatorisk praksistid for studentene, registrerer denne prosentandelen.

Bruk av data

Data benyttes i budsjettdokumentrapport 1.15 Prosentandel praksis på studieprogram.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studieprogramkode char(12)
praksis decimal(7,4)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet opplysningen gjelder for. Data for denne tabellen gjelder for hele året. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

praksis

Prosentandelen praksis for et gitt studieprogram. Det oppgis en prosentsats i skalaen 0-100. Eksempelvis dersom 20 prosent av et bestemt studieprogram er obligatorisk praksistid for studentene, registrerer denne prosentandelen.