Avviklede studietilbud

Definisjon

I denne tabellen rapporteres studieprogram som er avviklet foregående år i forhold til rapporteringsåret, dvs. at det ble arrangert undervisning i programmet for i siste gang i løpet av det foregående år. Eksempelvis dersom det rapporteres avviklede programmer for 2007, så omfatter rapporteringen de programmene der det ble foretatt organisert undervisning siste gang i 2006. Data omfatter studieprogrammer med fra og med 60 studiepoeng, men for studieprogrammer som inngår i lærerutdanningen rapporters program fra og med 30 studiepoeng.

Bruk av data

Data benyttes i budjettdokumentets rapport 1.14 Avviklede studietilbud.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Studieprogramkode char(12)
finansiering char(25)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet data gjelder for. Data for denne tabellen gjelder for kalenderåret. Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Studieprogramkode

Institusjonens lokale kode for studieprogrammene. Se tabellen Studieprogram.

finansiering

Det er tre typer finansiering. I tillegg er det et fjerde valg som private private høgskoler kan benytte, samt et femte alternativ dersom et tilbud har blandet finansiering av de tre første:
1. Omdisponering
2. Egenandel studenter
3. Oppdrag
4. Private institusjoner (benyttes av private høgskoler)
5. Blandet finansiering