Kontaktperson for rapportering av EU-direktiv for gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Definisjon

Her rapporteres kontaktpersonen for vedkommende som har rapportert data for tabellen EU-direktiv for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.