Studium

Definisjon

Med studium menes fagområdet som et gitt studieprogram eller kandidatbenevnelse er tilknyttet. Listen av studium omfatter følgende:

Studiumkode Studiumnavn
MEDISIN Medisin
HELSEFAG Helsefaglige utdanninger
FARMASI Farmasi
ODO Odontologi (inkl. preklinisk del)
REALFAG Matematisk-naturvitenskapelige fag/informatikk
HUMAN Historisk-filosofiske fag
SAMVIT Samfunnsvitenskapelige fag
PSYKOLOGI Psykologi
UVFAG Pedagogiske fag
JUS Juridiske fag
TEOLOGI Teologi
EXPHIL Examen philosophicum
PRAKTPED Praktisk-pedagogisk utdanning
FISKERIFAG Fiskerifag
TEKNOLOGI Teknologi
ARKITEKTUR Arkitektur
ERNÆRING Ernæringsfag
BILDEKUNST Kunstutdanning
VISKUN Visuell kunst
SCEKUN Scenekunst
MUSIKK Utøvende musikkutdanning
DESIGN Designutdanning
UTVMILJØ Utvikling og miljø
INTMASTER Femårig lektorutdanning
ØA Økonomisk-administrativ utdanning
SIVOK Siviløkonomutdanning
SIVING Sivilingeniørutdanning
IU Idrettsutdanning
ID Industridesign
LU Landbruksutdanning
VET Veterinærutdanning
DYR Dyrepleie
IMALU1-7 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn (kun den 4-årige grunnskolelærerutdanningen)
GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn (kun den 4-årige grunnskolelærerutdanningen)
ALU Allmennlærerutdanning (kun den 3 eller 4-årige allmennlærerutdanningen)
AUD Audiografutdanning (kun den 3-årige audiografutdanningen)
BAR Barnevernutdanning (kun den 3-årige barnevernutdanningen)
BIB Bibliotekarutdanning
BIO Bioingeniørutdanning (kun den 3-årige bioingeniørutdanningen)
DOV Døvetolkutdanning
ERG Ergoterapiutdanning (kun den 3-årige ergoterapiutdanningen)
FAG Faglærerutdanning (kun den 3-årige faglærerutdanningen)
FLU Førskolelærerutdanning (kun den 3-årige førskolelærerutdanningen)
BLU Barnehagelærerutdanning (kun den 3-årige barnehagelærerutdanningen)
FYS Fysioterapiutdanning (kun den 3-årige fysioterapiutdanningen)
ING Ingeniørutdanning (2-årig og 3-årig ingeniørutdanning)
JOU Journalist-/fotoutdanning
MAR Maritim utdanning (nautikk/maskinteknisk drift)
ORT Ortopediingeniørutdanning
POLITI Politiutdanning
RAD Radiografutdanning (kun den 3-årige radiografutdanningen)
RES Reseptarutdanning
SOS Sosionomutdanning (kun den 3-årige sosionomutdanningen)
SYK Sykepleierutdanning (kun den 3-årige sykepleierutdanningen)
TANNPL Tannpleierutdanning
TANNTEKN Tannteknikerutdanning
VER Vernepleierutdanning (kun den 3-årige vernepleierutdanningen)
YRKESFAG Yrkesfaglærerutdanning (kun den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen)
VIDEREG Studieprogram/kurs på videregående skoles nivå, forkurs etc.
ANNET Programmer som ikke passer i noen av de nevnte kategoriene ovenfor

Variablene

Variabel Type
Studiumkode char(12)
Studium varchar(100)

Forklaring til variablene

Studiumkode

Studiets kode, som angitt i tabellen over. Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Studium

Studiets navn, som angitt i tabellen over.