Studium

Definisjon

Med studium menes fagområdet som et gitt studieprogram eller kandidatbenevnelse er tilknyttet. Listen av studium omfatter følgende:

Studiumkode Studiumnavn
MEDISIN Medisin
HELSEFAG Helsefaglige utdanninger
FARMASI Farmasi
ODO Odontologi (inkl. preklinisk del)
REALFAG Matematisk-naturvitenskapelige fag/informatikk
HUMAN Historisk-filosofiske fag
SAMVIT Samfunnsvitenskapelige fag
PSYKOLOGI Psykologi
UVFAG Pedagogiske fag
JUS Juridiske fag
TEOLOGI Teologi
EXPHIL Examen philosophicum
PRAKTPED Praktisk-pedagogisk utdanning
FISKERIFAG Fiskerifag
TEKNOLOGI Teknologi
ARKITEKTUR Arkitektur
ERNÆRING Ernæringsfag
BILDEKUNST Kunstutdanning
VISKUN Visuell kunst
SCEKUN Scenekunst
MUSIKK Utøvende musikkutdanning
DESIGN Designutdanning
UTVMILJØ Utvikling og miljø
INTMASTER Integrerte 4. og 5-årige masterprogram i lærerutdanning
ØA Økonomisk-administrativ utdanning
SIVOK Siviløkonomutdanning
SIVING Sivilingeniørutdanning
IU Idrettsutdanning
ID Industridesign
LU Landbruksutdanning
VET Veterinærutdanning
DYR Dyrepleie
IMALU1-7 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn
IMALU5-10 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn
GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn (kun den 4-årige grunnskolelærerutdanningen)
GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn (kun den 4-årige grunnskolelærerutdanningen)
ALU Allmennlærerutdanning (kun den 3 eller 4-årige allmennlærerutdanningen)
AUD Audiografutdanning (kun den 3-årige audiografutdanningen)
BAR Barnevernutdanning (kun den 3-årige barnevernutdanningen)
BIB Bibliotekarutdanning
BIO Bioingeniørutdanning (kun den 3-årige bioingeniørutdanningen)
DOV Døvetolkutdanning
ERG Ergoterapiutdanning (kun den 3-årige ergoterapiutdanningen)
FAG Faglærerutdanning (kun den 3-årige faglærerutdanningen)
FLU Førskolelærerutdanning (kun den 3-årige førskolelærerutdanningen)
BLU Barnehagelærerutdanning (kun den 3-årige barnehagelærerutdanningen)
FYS Fysioterapiutdanning (kun den 3-årige fysioterapiutdanningen)
ING Ingeniørutdanning (2-årig og 3-årig ingeniørutdanning)
JOU Journalist-/fotoutdanning
MAR Maritim utdanning (nautikk/maskinteknisk drift)
ORT Ortopediingeniørutdanning
POLITI Politiutdanning
RAD Radiografutdanning (kun den 3-årige radiografutdanningen)
RES Reseptarutdanning
SOS Sosionomutdanning (kun den 3-årige sosionomutdanningen)
SYK Sykepleierutdanning (kun den 3-årige sykepleierutdanningen)
TANNPL Tannpleierutdanning
TANNTEKN Tannteknikerutdanning
VER Vernepleierutdanning (kun den 3-årige vernepleierutdanningen)
YRKESFAG Yrkesfaglærerutdanning (kun den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen)
VIDEREG Studieprogram/kurs på videregående skoles nivå, forkurs etc.
ANNET Programmer som ikke passer i noen av de nevnte kategoriene ovenfor

Variablene

Variabel Type
Studiumkode char(12)
Studium varchar(100)

Forklaring til variablene

Studiumkode

Studiets kode, som angitt i tabellen over. Koden til studiet som studieprogrammet/kvalifikasjonen relateres til. Se tabellen Studium.

Dersom studiumkode ikke kan spesifiseres/er ukjent/blank skal denne rapporteres med verdien ANNET.

Studium

Studiets navn, som angitt i tabellen over.