Institusjon

Definisjon

Tabellen gir en oversikt over institusjoner i DBH i universitets- og høyskolesektoren.

Bruk av data

Data benyttes som bakgrunnsdata for å gi en oversikt over hvilke institusjoner som er inkludert i DBH. Variabelen institusjonsnavn hentes fra denne tabellen. Variabelen institusjonskode inngår som en del av enhetsidentifikasjonen for data i de fleste tabeller i databasen.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Institusjonsnavn varchar(100)
Adresse varchar(255)
Postnummer char(4)
Gyldig fra char(5)
Gyldig til char(5)
Nettside char(255)
Telefon char(10)
Institusjonstypekode char(2)
Kortnavn varchar(30)

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Institusjonsnavn

Navnet på institusjonen.

Adresse

Institusjonens hovedpostadresse.

Postnummer

Postnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten (4 siffer).

Gyldig fra

Årstall+semester for når enheten ble opprettet, f.eks. 20103 (2010 høst). 

Gyldig til

For institusjoner som er nedlagt, registreres årstall+semester for nedleggelse. Eksisterende institusjoner er registrert med koden '99999'. 

Nettside

Internett-adressen til den aktuelle organisasjonsenhetens nettside.

Telefon

Telefonnummeret til den aktuelle organisasjonsenheten/studiestedet.

Institusjonstypekode

Institusjonstypen som institusjonen tilhører. Det skilles mellom:
Statlige høyskoler
Universiteter
Statlige vitenskapelige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Studentsamskipnader
Andre organisasjoner

Kortnavn

En kortform av navnet til den aktuelle institusjonen (f.eks UiO, HiOA osv.).