Klasser (nettobudsjetterte institusjoner)

Definisjon

Tabellen gir en oversikt over hvilke klasser,grupper og undergrupper som inngår i nettobudsjetteringen.

Bruk av data

Benyttes i DBH rapporter for å hente frem benevnelser på klasser, grupper og undergrupper.

Variablene

Variabel Type
Klasse char(10)
Klassenavn char(75)

Forklaring til variablene

Klasse

Siden det er lovlig å registrere data på alle nivå, bruker vi her ordet klasse for både klasse, gruppe og undergruppe. Dette skal gjøre det mulig å skille internregnskapet.

Klassenavn