Prognose - registrerte studenter (t.o.m. 1999)

Variablene

Variabel Type
Årstall int
Doktorgrad int
Høyere grad int
Institusjonskode char(4)
Lavere grad int
Mastergrad int
Profesjon int
Studium char(40)

Forklaring til variablene

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Doktorgrad

Antall kandidater - prognose doktorgrad.

Høyere grad

Antall kandidater - prognose høyere grad

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Lavere grad

Jus grunnfag/1-avdeling jus, psykologi grunnfag og teologi grunnfag (UiO), praktisk pedagogisk utdanning og ex.phil. regnes som lavere grad. Lavere grad oppgies som prognose for beståtte 20-vekttallsenheter.

Mastergrad

Antall kandidater - prognose mastergrad

Profesjon

Antall kandidater - prognose innen profesjonsutdanninger.

Studium