Studenttall ved private høgskoler (t.o.m. 2000)

Definisjon

Studenttall for studier der institusjonen er tildelt eksamensrett etter privathøgskoleloven.
Data kan registreres manuelt i et regneark som oversendes NSD.

Bruk av data

Data for denne tabellen benyttes i budsjettdokumentet.

Variablene

Variabel Type
Institusjonskode char(4)
Årstall int
Utdanning char(60)
Registrerte studenter vår int
Registrerte studenter vår kvinner int
Registrerte studenter høst int
Registrerte studenter høst kvinner int
Opptatte personer vår int
Opptatte personer vår kvinner int
Opptatte personer høst int
Opptatte personer høst kvinner int
Kandidater foregående år int
Kvinnelige kandidater foregående år int
Kandidater vår int
Kvinnelige kandidater vår int
Kandidater høst int
Kandidater høst kvinner int
Registrerte studenter vår. Heltidsekv. float
Registrerte kvinnelige studenter vår. Heltidsekv. float
Registrerte studenter høst. Heltidsekv. float
Registrerte kvinnelige studenter høst. Heltidsekv. float
Studenttall for støtte vår. Heltidsekv. float
Studenttall for støtte vår, kvinner. Heltidsekv. float
Studenttall for støtte høst. Heltidsekv. float
Studenttall for støtte høst, kvinner. Heltidsekv. float
Opptatte heltidsekv. vår float
Opptatte heltidsekv. vår, kvinner float
Opptatte heltidsekv. høst float
Opptatte heltidsekv. høst, kvinner float

Forklaring til variablene

Institusjonskode

Fire-sifret kode utarbeidet ved NSD for identifikasjon av hver enkelt institusjon.

Årstall

Årstallet angir hvilket år de rapporterte data gjelder for.

Utdanning

Navnet på utdanningen som tilbys.

Registrerte studenter vår

Antall registrerte studenter i vårsemesteret. Antall personer.

Registrerte studenter vår kvinner

Antall registrerte studenter i vårsemesteret. Antall kvinner.

Registrerte studenter høst

Antall registrerte studenter i høstsemesteret. Antall personer.

Registrerte studenter høst kvinner

Antall registrerte studenter i høstsemesteret. Antall kvinner.

Opptatte personer vår

Antall opptatte studenter i vårsemesteret. Antall personer.

Opptatte personer vår kvinner

Antall opptatte studenter i vårsemesteret. Antall kvinner.

Opptatte personer høst

Antall opptatte studenter i høstsemesteret. Antall personer.

Opptatte personer høst kvinner

Antall opptatte kvinnelige studenter i høstsemesteret.

Kandidater foregående år

Antall uteksaminerte kandidater i foregående år.

Kvinnelige kandidater foregående år

Antall uteksaminerte kvinnelige kandidater i foregående år.

Kandidater vår

Antall uteksaminerte kandidater i vårsemesteret.

Kvinnelige kandidater vår

Antall uteksaminerte kvinnelige kandidater i vårsemesteret.

Kandidater høst

Antall uteksaminerte kandidater i høstsemesteret.

Kandidater høst kvinner

Antall uteksaminerte kvinnelige kandidater i høstsemesteret.

Registrerte studenter vår. Heltidsekv.

Antall registrerte studenter i vårsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Registrerte kvinnelige studenter vår. Heltidsekv.

Antall registrerte kvinnelige studenter i vårsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Registrerte studenter høst. Heltidsekv.

Antall registrerte studenter i høstsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Registrerte kvinnelige studenter høst. Heltidsekv.

Antall registrerte kvinnelige studenter i høstsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Studenttall for støtte vår. Heltidsekv.

Studenttall for støtte vårsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Studenttall for støtte vår, kvinner. Heltidsekv.

Studenttall for støtte vårsemesteret, kvinner. Heltidsekvivalenter.

Studenttall for støtte høst. Heltidsekv.

Studenttall for støtte høstsemesteret. Heltidsekvivalenter.

Studenttall for støtte høst, kvinner. Heltidsekv.

Studenttall for støtte høstsemesteret, kvinner. Heltidsekvivalenter.

Opptatte heltidsekv. vår

Antall opptatte heltidsekvivalenter vårsemesteret.

Opptatte heltidsekv. vår, kvinner

Antall opptatte heltidsekvivalenter vårsemesteret. Kvinner.

Opptatte heltidsekv. høst

Antall opptatte heltidsekvivalenter høstsemesteret.

Opptatte heltidsekv. høst, kvinner

Antall opptatte heltidsekvivalenter høstsemesteret. Kvinner.