Inntektskapittel (t.o.m. 2002)

Definisjon

Tabellen gir oversikt over inntektskapitler i kontoplanen.

Bruk av data

Inntektskapittel benyttes i DBH i rapporter for å hente frem kapittelbenevnelsen.

Variablene

Variabel Type
Kapittel (utgått!) char(4)
Kapittelnavn varchar(60)
Gyldig fra smallint
Gyldig til smallint

Forklaring til variablene

Kapittel (utgått!)

Kode for inntektskapitler. Samtlige kapittler registreres med 4 siffer, f.eks. 0275. 

Kapittelnavn

Benevnelsen for inntektskapitlene. 

Gyldig fra


Gyldig til