Studiumkoder

Det følgende er en oversikt over «Studium», som er et kodeverk som benyttes i DBH.

Kodeverket er utarbeidet først og fremst for enkelt å kunne skille ut spesifikke kategorier av studieprogrammer.

Spesifikt angående MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi og ingeniørutdanning): Studiumkodene ING, REALFAG, SIVING og TEKNOLOGI brukes som regel for å skille ut MNT-fag i DBH.

Studiumkode Studium Gruppering
MEDISIN Medisin Helsefag
FARMASI Farmasi Helsefag
ODO Odontologi Helsefag
BAR Barnevernpedagogutdanning Helsefag
TANNPL Tannpleier Helsefag
SYK Sykepleierutdanning Helsefag
FYS Fysioterapeututdanning Helsefag
ERG Ergoterapeututdanning Helsefag
RAD Radiografutdanning Helsefag
RES Reseptarutdanning Helsefag
BIO Bioingeniørutdanning Helsefag
DYR Dyrepleie Helsefag
AUD Audiografutdanning Helsefag
ERNÆRING Ernæring Helsefag
VER Vernepleierutdanning Helsefag
TANNTEKN Tannteknikerutdanning Helsefag
HELSEFAG Helsefag Helsefag
IU Idrettsutdanning Helsefag
ORT Ortopediingeniørutdanning Helsefag
SOS Sosionomutdanning Helsefag
VET Veterinærutdanning Helsefag
ALU Allmennlærerutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
GLU1-7 Grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn Lærerutdanning og pedagogikk
GLU5-10 Grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn Lærerutdanning og pedagogikk
IMALU1-7 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn Lærerutdanning og pedagogikk
IMALU5-10 5-årig masterprogram i grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn Lærerutdanning og pedagogikk
BLU Barnehagelærerutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
FLU Førskolelærerutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
FAG Faglærerutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
LUPE Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag Lærerutdanning og pedagogikk
YRKESFAG Yrkesfaglærerutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
PRAKTPED Praktisk-pedagogisk utdanning Lærerutdanning og pedagogikk
INTMASTER Femårig lektorutdanning Lærerutdanning og pedagogikk
UVFAG Pedagogiske fag Lærerutdanning og pedagogikk
BIB Bibliotekarutdanning Humanistiske fag
BILDEKUNST Kunstfagutdanning Humanistiske fag
DESIGN Designutdanning Humanistiske fag
DOV Tegnspråk Humanistiske fag
EXPHIL Examen philosophicum Humanistiske fag
HUMAN Historisk-filosofiske fag Humanistiske fag
ID Industridesign Humanistiske fag
MUSIKK Utøvende musikkutdanning Humanistiske fag
SCEKUN Scenekunst Humanistiske fag
TEOLOGI Teologi Humanistiske fag
VISKUN Visuell kunst Humanistiske fag
KU Kunstnerisk utviklingsarbeid Humanistiske fag
KUNST Utøvende kunstutdanning (utgått) Humanistiske fag
PSYKOLOGI Psykologi Samfunnsfag og juridiske fag
JOU Journalist-/fotoutdanning Samfunnsfag og juridiske fag
JUS Juridiske fag Samfunnsfag og juridiske fag
MAR Maritim utdanning Samfunnsfag og juridiske fag
SAMVIT Samfunnsvitenskap Samfunnsfag og juridiske fag
POLITI Politiutdanning Samfunnsfag og juridiske fag
MILITÆR Militær utdanning Samfunnsfag og juridiske fag
ØA Økonomisk-administrativ utdanning Økonomi og administrasjon
SIVOK Siviløkonomutdanning (utgått) Økonomi og administrasjon
ARKITEKTUR Arkitektur Naturvitenskap og teknologi
ING Ingeniørutdanning Naturvitenskap og teknologi
FISKERIFAG Fiskerifag Naturvitenskap og teknologi
LU Landbruksutdanning Naturvitenskap og teknologi
REALFAG Matematisk-naturvitenskapelige fag Naturvitenskap og teknologi
TEKNOLOGI Teknologi Naturvitenskap og teknologi
UTVMILJØ Utvikling og miljø Naturvitenskap og teknologi
SIVING Sivilingeniørutdanning (utgått) Naturvitenskap og teknologi
VIDEREG Studieprogram videregående nivå Annet
ANNET Annet Annet