DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.

Rapporteringskrav

Denne siden viser en oversikt over data som institusjonene skal rapportere til DBH. Kravene er satt av Kunnskapsdepartementet. Merk at årstall henviser til det året de rapporterte dataene gjelder for. For å vise oversikten må du først velge din institusjon i listen under.