Publisering av statistikk og personvern

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1. juli 2018.

For å unngå at enkeltpersoner skal kunne identifiseres ut fra åpent tilgjengelig statistikk, avrundes tall i enkelte rapporter til nærmeste 5. Dette gjelder rapporter som teller søkere og studenter. Hver celle i tabellen vil her kunne avvike fra det reelle tallet med +/- 2 personer. Cellene i sumlinjen avrundes uavhengig, slik at også disse har en maksimal feilmargin på +/- 2 personer. For nivået «Institusjonstype» blir det ikke foretatt avrunding.

På grunn av de mange kombinasjoner av valgmuligheter som rapportene gir, skal dette sikre at det ikke går an å regne ut kategorier der kun 1 eller 2 personer inngår.

Rapportene det gjelder er merket på denne måten:

Merknad Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn.

Ansatte ved universiteter og høyskoler har mulighet til å logge inn i statistikkportalen og se tall for sin egen institusjon, uten avrunding. Hver institusjon har en brukeradministrator som kan opprette brukere i DBH med rollen «Statistikkbruker». Dette er en rolle som gir innsyn i eksakte tall for egen institusjon.

Se ellers: Personvernerklæring for DBH.