Organisasjonsendringer

Det følgende er en oversikt over nyere sammenslåinger, samt endringer i navn og institusjonskategori.

Institusjoner

Sammenslåinger og nye fullmakter

01.09.2019: Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen er fusjonert med Høyskolen Kristiania (HK).

01.08.2018: Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology er fusjonert med Høyskolen Kristiania (HK).

04.05.2018: Høgskolen i Sørøst-Norge gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 4. mai 2018. Nytt navn er Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

12.01.2018: Høgskolen i Oslo og Akershus gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 12. januar 2018. Nytt navn er OsloMet – storbyuniversitetet.

12.01.2018: Kunsthøgskolen i Oslo gitt status som vitenskapelig høyskole av Kongen i statsråd 12. januar 2018.

12.01.2018: Fjellhaug Internasjonale Høgskole gitt status som akkreditert høyskole av Kongen i statsråd 12. januar 2018.

01.01.2018: Høyskolen Diakonova er fusjonert med VID vitenskapelige høgskole (VID).

01.01.2017: Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen organiseres som ett universitet med navnet Universitetet i Bergen (UiB).

01.01.2017: Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund organiseres som én høyskole med navnet Høgskulen på Vestlandet (HVL).

01.01.2017: Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark organiseres som én høyskole med navnet Høgskolen i Innlandet (HINN).

01.01.2016: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad organiseres som ett universitet under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).

01.01.2016: Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres som ett universitet under navnet Nord universitet (NU).

01.01.2016: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund organiseres som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

01.01.2016: Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark organiseres som én institusjon under navnet Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN).

01.01.2016: Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen organiseres som én institusjon under navnet VID vitenskapelige høgskole (VID).

01.07.2014: Westerdals Høyskole, Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) og Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) er fusjonert til Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication and Technology AS.

01.01.2014: Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges veterinærhøgskole er fusjonert til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

01.01.2014: Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold er fusjonert til Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV).

01.08.2013: Høgskolen i Finnmark er fusjonert med Universitetet i Tromsø. Nytt navn er Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).

01.01.2013: Høgskolen i Staffeldtsgate og Mediehøgskolen Gimlekollen er fusjonert med NLA Høgskolen under navnet NLA Høgskolen (NLA).

01.08.2011: Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus er fusjonert til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

01.01.2011: Høgskolen i Bodø gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 19. november 2010. Nytt navn er Universitetet i Nordland.

01.01.2010: Høgskolen i Molde gitt status som vitenskapelig høyskole av Kongen i statsråd 20. november 2009. Nytt navn er Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk.

01.01.2010: Norsk Lærerakademi Høgskolen og Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen er fusjonert til NLA Høgskolen.

01.01.2009: Høgskolen i Tromsø er fusjonert med Universitetet i Tromsø (UiT).

01.01.2008: Norsk reiselivshøyskole og Oslo Markedshøyskole er fusjonert til Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G Mortensens stiftelse.

01.09.2007: Høgskolen i Agder gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 10. august 2007. Nytt navn er Universitetet i Agder.

01.01.2006: Rogaland Høgskole er fusjonert med Diakonhjemmet høgskole.

01.01.2005: Høgskolen i Stavanger gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 29. oktober 2004. Nytt navn er Universitetet i Stavanger.

01.01.2005: Norges landbrukshøgskole gitt universitetsstatus av Kongen i statsråd 10. desember 2004. Nytt navn er Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Nedleggelser

01.08.2015: Den norske Eurytmihøyskole legges ned.

Navneendringer

01.01.2020: Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling har skiftet navn til Høgskulen for grøn utvikling.

20.08.2018: Det teologiske menighetsfakultet har skiftet navn til MF vitenskapelig høyskole.

01.11.2016: Rudolf Steinerhøyskolen har skiftet navn til Steinerhøyskolen.

01.01.2016: Høyskolen Campus Kristiania samler Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS Nettstudier under nytt felles skolenavn, Høyskolen Kristiania.

01.08.2013: Betanien diakonale høgskole har skiftet navn til Høgskolen Betanien (HB).

01.01.2013: Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning har skiftet navn til Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning.

01.03.2012: Høgskulen for landbruk og bygdenæringar har skiftet navn til Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling.

03.02.2012: Kunsthøgskolen i Bergen har skiftet navn til Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

01.09.2011: Bergen Arkitekt Skole har skiftet navn til Bergen Arkitekthøgskole.

01.01.2011: Fjellhaug Misjonshøgskole har skiftet navn til Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

01.01.2011: Den Norske Balletthøyskole har skiftet navn til Norges Dansehøyskole.

Studentsamskipnader

Sammenslåinger

01.01.2017: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund. Nytt navn er Studentsamkipnaden på Vestlandet.

01.01.2017: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark. Nytt navn er Studentsamskipnaden i Innlandet.

01.01.2016: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik, Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund og Studentsamskipnaden i Trondheim. Nytt navn er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

01.01.2016: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Narvik og Norges arktiske studentsamskipnad. Nytt navn er Norges arktiske studentsamskipnad.

01.01.2016: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Bodø, Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag. Nytt navn er Nord studentsamskipnad.

01.01.2016: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Telemark og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold. Nytt navn er Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

01.07.2015: Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Harstad med Norges arktiske studentsamskipnad. Nytt navn er Norges arktiske studentsamskipnad.

01.01.2015: Studentsamskipnaden i Buskerud og Studentsamskipnaden i Vestfold er fusjonert til Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold.

01.01.2014: Studentsamskipnaden i Finnmark og Studentsamskipnaden i Tromsø er fusjonert. Nytt navn er Norges arktiske studentsamskipnad.

01.01.2013: Studentsamskipnaden i Narvik og Studentsamskipnaden i Bodø er fusjonert til Studentsamskipnaden i Nordland.

01.01.2011: Oslo og Akershushøgskolenes studentsamskipnad er fusjonert med Studentsamskipnaden i Oslo. Nytt navn er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Navneendringer

01.01.2016: Studentsamskipnaden for Sunnmøre har skiftet navn til Studentsamskipnaden i Volda.