Dokumentasjon

Her finner du en oversikt over dokumentasjon relatert til statistikktabeller og datainnhold i DBH. Dersom det er informasjon du ikke finner, eller om det er noe du lurer på, kan du kontakte oss.

Datainnhold

Avrunding

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018.

For å unngå at enkeltindivider kan bli identifisert, er det blitt foretatt avrunding på enkelte tall i rapportene som inneholder individdata.

Vi har basert avrunding på følgende prinsipper:

Institusjoner

Kodeverk

Annet