Dokumentasjon

Her finner du en oversikt over dokumentasjon relatert til statistikktabeller og datainnhold i DBH. Dersom det er informasjon du ikke finner, eller om det er noe du lurer på, kan du kontakte oss.

Datainnhold

Publisering av statistikk og personvern

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1. juli 2018.

For å unngå at enkeltpersoner skal kunne identifiseres ut fra åpent tilgjengelig statistikk, avrundes tall i enkelte rapporter til nærmeste 5. Du kan lese mer om metoden for avrunding på denne siden.

Institusjoner

Kodeverk

Annet