Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Alle Status: Gyldige

Insttype Institusjonstype
92 Andre organisasjoner
62 Kunsthøyskoler
82 Private høyskoler
83 Private vitenskapelige høyskoler
02 Statlige høyskoler
12 Statlige vitenskapelige høyskoler
93 Studentsamskipnader
11 Universiteter
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)