Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Studentsamskipnader Status: Gyldige

Studentsamskipnader
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Norges arktiske studentsamskipnad Teorifagbygget Hus 2 9037 TROMSØ http://samskipnaden.no 77649000 - 2014/3
Studentsamskipnaden i Agder Postboks 1864 Gimle 4686 KRISTIANSAND S http://www.sia.no 37253464 - -
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim Kolbjørn Hejes vei 4 7034 TRONDHEIM https://www.sit.no 73593250 - -
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO http://www.siif.no 78448431 - -
Studentsamskipnaden i Innlandet Postboks 194, 2601 Lillehammer 2624 LILLEHAMMER http://www.sinn.no 41454900 - 2017/1
Studentsamskipnaden i Molde Britvegen 2 6411 MOLDE http://www.simolde.no 71214181 - -
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Postboks 5283 Majorstuen 0303 OSLO http://www.sio.no 22933500 - -
Studentsamskipnaden i Stavanger Kristine Bonnevies vei 4021 STAVANGER http://sis.uis.no 51833377 - -
Studentsamskipnaden i Volda Postboks 278 6101 VOLDA http://www.studentsamskipnaden.no 70075240 - -
Studentsamskipnaden i Østfold SiØ 1757 HALDEN http://www.siost.hiof.no - - -
Studentsamskipnaden i Ås SiÅs 1432 ÅS http://www.sias.no 64966300 - -
Studentsamskipnaden på Vestlandet Villaveien 10, 5007 Bergen 5007 BERGEN http://www.sib.no 55545000 - 2017/1
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)