Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Andre organisasjoner Status: Gyldige

Andre organisasjoner
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
De nasjonale forskningsetiske komiteene Kongens gate 14 0153 OSLO http://www.etikkom.no/ 23318300 - 2013/1
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) Postboks 1093 5809 BERGEN http://www.diku.no - - 2018/1
Kunnskapsdepartementet - 9999 USPESIFISERT - - - -
Nasjonalbiblioteket - 9999 USPESIFISERT - - - -
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Postboks 1708 Vika 0121 OSLO http://www.nokut.no 21021800 21021801 2003/1
Norges forskningsråd - 9999 USPESIFISERT - - - -
Norsk utenrikspolitisk institutt PB 8159 Dep 0033 OSLO http://www.nupi.no 22994000 22994050 9999/9
NSD - Norsk senter for forskningsdata Harald Hårfagres gate 29 5007 BERGEN http://www.nsd.uib.no 55582117 55589650 1971/1
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. 0033 OSLO http://www.ssb.no 62885000 - 1876/1
UNIT-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Abels gate 5A 7030 TRONDHEIM http://www.unit.no/ 22249090 - 2018/1
Universitetssenteret på Svalbard - 9999 USPESIFISERT - - - 2010/1
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)