Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Private vitenskapelige høyskoler Status: Gyldige

Private vitenskapelige høyskoler
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI 0442 OSLO http://www.bi.no 67557000 67557650 -
MF vitenskapelig høyskole Postboks 5144 0302 OSLO http://www.mf.no 22590500 22691890 -
VID vitenskapelige høgskole Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO http://vid.no 99090005 - 2016/1
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)