Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Kunsthøyskoler Status: Gyldige

Kunsthøyskoler
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St. Olavs plass 0130 OSLO http://www.khio.no 22995500 22995502 1996/3
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)