Institusjoner

Valgte variabler:
Insttype: Statlige vitenskapelige høyskoler Status: Gyldige

Statlige vitenskapelige høyskoler
Institusjon Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO http://www.aho.no 22997000 22997190 -
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 MOLDE http://www.himolde.no 71214000 71214100 1994/3
Norges handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN http://www.nhh.no 55959000 55258383 -
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO http://www.nih.no 23262000 22234220 -
Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstuen 0302 OSLO http://www.nmh.no 23367000 23367001 -
Link:
Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD)