Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis insttype ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Alleinstkodefakkodeufakkode
Institusjonstype Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge.
Universiteter
Studentsamskipnader
Statlige vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Private vitenskapelige høyskoler
Private høyskoler
Kunsthøyskoler
Andre organisasjoner