Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Private vitenskapelige høyskoler
Institusjon Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
VID vitenskapelige høgskole Postboks 184 Vinderen 0319 OSLO http://vid.no 99090005 - 2016/1
MF vitenskapelig høyskole Postboks 5144 0302 OSLO http://www.mf.no 22590500 22691890 -
Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI 0442 OSLO http://www.bi.no 67557000 67557650 -