Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis instkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige vitenskapelige høyskolerinstkodefakkodeufakkode
Institusjon Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Adresse Postnr Poststed Institusjonens nettside Telefon Telefax Opprettet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO http://www.aho.no 22997000 22997190 -
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 MOLDE http://www.himolde.no 71214000 71214100 1994/3
Norges handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN http://www.nhh.no 55959000 55258383 -
Norges idrettshøgskole Postboks 4014 Ullevål Stadion 0806 OSLO http://www.nih.no 23262000 22234220 -
Norges musikkhøgskole Postboks 5190 Majorstuen 0302 OSLO http://www.nmh.no 23367000 23367001 -