Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige høyskolerSamisk høgskole
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonen 1994/3
Institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk 2018/1
Institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap. 2018/1
Rektoratet 2018/1
Senter for samisk i opplæringen 1998/1
SH (uspesifisert underenhet) 1994/3