Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterUniversitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Andre enheter 2009/1
Det helsevitenskapelige fakultet 2009/1
Det juridiske fakultet 2009/1
Det kunstfaglige fakultet 2009/1
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi 2009/1
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2009/1
Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag (IRS-fak) 2014/1
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi 2009/1
Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2009/1
Tromsø museum - universitetsmuseet 2009/1
UiT (uspesifisert underenhet) -
Universitetsbiblioteket i Tromsø 2009/1
Universitetsdirektøren/Sentraladministrasjonen 2009/1
Universitetsledelsen 2009/1