Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterNord universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) 2017/1
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU) 2017/1
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) 2017/1
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) 2017/1
Handelshøgskolen (HHN) 2017/1
NU (uspesifisert underenhet) 2016/1
Sentraladministrasjonen 2016/1
Studie- og forskningsavdelingen 2016/1