Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

UniversiteterNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Andre sentra 2007/3
BIBSYS 2002/1
Det humanistiske fakultet 1996/1
Fakultet for arkitektur og design 2002/1
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 2016/1
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk 2002/1
Fakultet for ingeniørvitenskap 2002/1
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning 2016/1
Fakultet for medisin og helsevitenskap 1996/1
Fakultet for naturvitenskap 2002/1
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 1996/1
Fakultet for teknologi 2016/1
Fakultet for økonomi 2016/3
Fellesadministrasjonen 1996/1
Handelshøyskolen i Trondheim 2016/1
HIST-NTNU 2016/1
NTNU (uspesifisert underenhet) -
NTNU i Gjøvik 2016/1
NTNU i Ålesund 2016/1
Sentra for fremragende forskning 2002/1
Styret 1996/1
Vitenskapsmuseet 1996/1