Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Andre organisasjonerKunnskapsdepartementets tjenesteorgan
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
UNIT-Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 2018/3