Data om organisasjon
Dokumentasjon av data om organisasjon
NSD DBH NSD : DBH : Institusjoner

Institusjoner

Vis fakkode ¦ Bytt til 0 som manglende verdi
Status: Organisering:

Statlige vitenskapelige høyskolerHøgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Avdeling/Fakultet Sorter tabellen i synkende rekkefølge. Tabellen er sortert i stigende rekkefølge. Opprettet
Administrasjonen 1994/3
Avdeling for helse- og sosialfag 1994/3
Avdeling for logistikk 2015/1
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap 2015/1
Enhet for utadrettet virksomhet 2011/3
HiM (uspesifisert underenhet) 1994/3